e jegyzetek

Kevés családnak jelenthet csak segítséget a gázár csökkentése


Könnyen csökkent a kormány gázárat, hiszen a veszteség nem az államot, hanem a földgázszolgáltatókat terheli majd, hiszen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által számított és megállapított lakossági gázár hálózati használati tarifáival a kereskedők járnak rosszul. Arról nem is beszélve, hogy ezzel a végül is jelképesnek mondható csökkentéssel a felhasználók sem jutnak sokra, íy kevés családnak jelenthet csak segítséget a gázár csökkentése, hisz az áprilisra tervezett 6,5 százaléknyi csökkentés cca. 54 forint „megtakarítást” eredményezhet a családok számára. Ezzel szemben a gázkereskedők részére hozzávetőlegesen kétmilliárd forint plusz teherrel kell havonta számolniuk. Sajnos azonban az energiapiacot nem érte váratlanul ez a változás, miután a kormány eddigi árcsökkentő tevékenységét is kizárólag az ő kárukra végezte.


Minden érintett emlékszik arra, hogy még 1999-ben az unió kötelezővé tette az energiakonszernek számára, hogy külön cégekbe szervezzék az energiatermelést és szállítást, valamint kereskedelmi tevékenységet folytató működésüket, hogy ezzel támogassák az energia szektor liberalizációját. Ezzel elő lett mozdítva a piaci résztvevők számára az egyenlő hozzáférés lehetősége. Ez annyit jelent, hogy az összes piacon jelen lévő energetikai cég egyenlő feltételekkel és azonos díjszabásért juthat hozzá a gáz- és áramszolgáltató hálózatok használatához, figyelmen kívül hagyva azt, hogy annak ki a tulajdonosa.

A szakértők épp fentiek miatt nem is értik, hogy milyen céllal törekszik a kormány a vezetékeket működtető és üzemeltető cégek államosítására, annál is inkább, mivel a hasonlóan működő, piacon jelenlévő vállalkozásokkal egyformán az állami cégek most is korlátozás nélkül juthatnak hozzá a gáz és áramszolgáltató hálózatokhoz, így teljesen értelmetlen ezek államosítása, felvásárlása. Arról már nem is beszélve, hogy ezek a hálózatokat és rendszereket üzemeltető cégek óriási vagyonnal bírnak, így igen drága mulatság lenne az államnak azok kivásárlása. Ezt a tetemes összeget vajon ki fizetné meg, ha nem az adófizetők, így még azt a havi 54 forint „nyereséget” is kihúznák az emberek zsebéből. Az ugyanis teljesen reménytelen, hogy egy ekkora kiadás bármikor is megtérülne, hiszen a kormány kizárólag non profit formában óhajtaná működtetni a teljes közműszolgáltatást, ezen belül persze az energiaszektort is. Abba nem tudni, hogy bárki belegondolt-e, mekkora költséget tesz ki ezeknek a hálózatoknak a folyamatos fenntartása egy évre vetítve, de az biztos, hogy több tíz milliárd kiadást jelentene, ami ez után a külföldi tulajdonosok helyett szintén a családokat terhelné.

A szakértők véleménye szerint az államosítás bekövetkeztével az energiaszektor ezen cégei nem lennének mások, mint bújtatott kifizetőhelyek a máshol és máshogy ki nem fizethető összegek tekintetében. Ez már önmagában egy olyan korrupciós lehetőség, ami gyorsan oda vezethetne, hogy az energetikai cégek működése, pénzügyei teljes egészében átláthatatlanná válna. Mindennek jó alapja lehet az üvegzseb törvény nemrégiben végrehajtott módosítása, illetve kibővítése, amely alapján jóval szélesebb körű lett azon dokumentumok száma, melyeket az állami cégek visszatarthatnak üzleti titokra való hivatkozással.

Minden esetre a miniszterelnök már több interjút is. tartott a jövőbeni közmű szolgáltatási elképzeléséről, mely létrehozandó non profit vállalatnak már neve is van, ez lenne az Első Magyar Közszolgáltató Vállalat. Orbán Viktor szerint ennek a vállalatnak az lenne a legfőbb feladata, hogy magánszemélyeknek és vállalatoknak egyaránt úgy szolgáltasson energiát, hogy e közben nem tesz szert profitra. Ettől a miniszterelnök óriási árzuhanást remél. Aki egy kicsit is belelát a helyzetbe és tud számolni, az azért látja, hogy ez a gázár csökkentés nem több, mint egy jelképesnél is kevesebb összeg, mondhatnánk, szemfényvesztés. Az április 6,5 százalékot nem is fogja senki megérezni, hiszen épp véget ér a fűtési szezon, majd novemberben talán lesz, aki észre veszi, hogy pár forinttal kevesebbet fizet, de ez nem lesz számottevő, az biztos.