e jegyzetek

Biztosítási káresemény személyi sérülés esetén


A legfontosabb szabály a kárbejelentéssel kapcsolatban, hogy a károsult a baleset bekövetkezését követő harminc napon belül köteles bejelenteni a kárt okozó biztosítójánál a baleset tényét és a kártérítési igényét. Ennek elmulasztása a biztosító mentesülését is eredményezheti amennyiben lényeges információk tisztázatlanná válnak. A káresemények után a kártérítésben szinte biztosan szerepet vállal a MABISZ, amennyiben ismeretlen a károkozó, személyi sérülés következett be, vagy ismert a károkozó, de nem rendelkezik érvényes kötelező biztosítással.


Kötelező biztosítás káresemény személyi sérülés esetén érdemes szakember segítségét kérni, mert a kártérítési eljárásban bőven akad útvesztő. A legtöbb kártérítési eljárás első fejezete, hogy a peres eljárás elkerülését kezdeményezve megegyezést kínálnak. Amennyiben a kártérítés összegét a károsult elfogadja úgy meggyorsítva a folyamatot rövid időn belül a kártérítés összegéhez juthat. Személyi sérüléses kártérítések esetében a pontos kárösszeget az esetek nagy részében csak a gyógyulás végén lehet megállapítani ezért érdemes kártérítési előleget igényelni a szolgáltató biztosítótól. Amennyiben nem sikerül a peren kívüli egyezség, úgy a kárigényt minden esetben polgári peres úton lehet érvényesíteni. Nagyon fontos, hogy ezekben az ügyekben három év az elévülés így ezen időn belül lehet érvényesíteni a kárigényt.

Az elszenvedett kárt a kárösszeg igénylésekor dokumentumokkal igazolni kell. A személyi sérüléses kártérítési ügyekben ezek többnyire orvosi dokumentumok. Lényeges, hogy a betegséggel és a gyógyulással kapcsolatos összes számlát meg kell őrizni, mert csak ezekkel lehet igazolni a ténylegesen, elszenvedett kár összegét.

Szeretne többet megtudni a biztosítások világából? Akkor itt kezdje az információszerzést!